Narrativa I


Destinat a aquells que vulguin descobrir l’art i les tècniques de l’escriptura literària.

Professor: David Monteagudo

Horari: dilluns de 18 a 20 h.

Data d’inici: 2 d’octubre de 2017.

Durada: 30 hores (15 sessions).

Preu: 190 euros.

Descripció del curs

Escriure és un ofici, com qualsevol altre, i com a tal es pot ensenyar, es pot aprendre i perfeccionar. En aquest taller es donaran pautes, models, conceptes tècnics, i mètodes de treball que evitaran errades i passos en fals a l’hora de encarar la construcció d’un text literari. Es faran exercicis pràctics de creació literària: petits relats o fragments en els quals es treballaran i desenvoluparan les eines bàsiques de la narrativa (descripció, narració i diàleg) fins arribar a l’escriptura d’algun relat sencer. En tot moment, s’intentarà estimular la creativitat de l’alumne, guiar-lo i orientar-lo per tal que desenvolupi al màxim les seves potencialitats.

Metodologia

Excepte la primera, les classes començaran amb el comentari dels treballs que han fet els alumnes sobre el tema tractat a l’ultima classe. Els aspectes a comentar els triarà el professor en funció del seu interès per exemplificar aspectes de la matèria explicada. Hi haurà una part de explicació teòrica per part del professor, amanida amb exemples de l’historia de la literatura. El treball pràctic —que els alumnes hauran de fer a casa seva, al llarg de la setmana— consistirà en la redacció d’un relat breu o un text parcial, en el que s’intentarà aplicar els consells i principis extrets de l’explicació. El professor intentarà, en tot moment, potenciar la creativitat del alumnes, orientar-los en la millor manera de expressar-la, i procurarà transmetre la il·lusió, les possibilitats i la màgia que està present en el fet d’escriure.

El nivell mitjà, o les característiques de l’alumnat, poden fer necessària alguna modificació en la metodologia, o fins i tot en la matèria a impartir.

Continguts: aspectes concrets que es treballaran a les classes.

La descripció. La capacitat del llenguatge per representar objectes, espais, ambients, i transmetre-ho al potencial lector de manera entenedora i expressiva.

Escriure el moviment: La narració d’escenes, la transcripció dels moviments i les interaccions espacials dels personatges en el seu entorn. S’explicarà tota la teoria al respecte i es demanarà als alumnes, com a exercici pràctic, l’escriptura d’un fragment eminentment narratiu o cinematogràfic, “a temps real”.

La “veu” narradora. El punt de vista del narrador: narrador intern o extern, omniscient o en primera persona. Conèixer les possibilitats i les limitacions que planteja cada una de les persones gramaticals que podem triar.

El temps verbal. Narrar en passat, en present o fins i tot en futur. Virtuts i dificultats que ens trobarem en fer servir un temps o l’altre.

Els diàlegs. Les formes convencionals de representar-los. La transcripció literària de la comunicació verbal: la “oïda” de l’escriptor i l’elaboració estilística necessària per donar forma coherent a una conversa. La veu de cada personatge: especial atenció als deferents nivells de llenguatge com a forma de caracteritzar els personatges i donar-los versemblança.

La creació i caracterització dels personatges, trucs per donar-los cos, humanitat, i en definitiva, versemblança. La descripció física  i el dibuix de la personalitat. Els diversos registres de llenguatge (un cop més) com a recurs per aconseguir-ho.

Els ambients o escenaris en que es desenvolupa la acció, utilitats d’aquests en la narració. La “pintura” d’un paisatge natural, rural o urbà. Els interiors, les atmosferes i la subjectivitat d’un ambient determinat. La documentació si es necessària, les anotacions i les “fitxes” de treball.

La construcció d’una narració. Estructura de l’argument, “escenes” claus i ritme narratiu. Els recursos de l’escriptor per atrapar al lector i captar i mantenir la seva atenció. Dosificació de l’acció, creació d’expectatives, l’art de anar deixant pistes, el crescendo, el clímax, i la resolució  del conflicte.

El primer capítol d’una novel·la, el primer paràgraf. La importància d’un bon començament. Consideracions genèriques al voltant de la veu del narrador i el concepte d’estil, com a manifestació de la peculiar personalitat de cada escriptor. Comentari personalitzat de les aptituds i les potencialitats de tots els alumnes (si el nombre no és molt gran).

L’ordre en que s’impartiran aquestes matèries és orientatiu, i pot variar al llarg del curs.

Si vols rebre informació pots adreçar-te a la llibreria l’Odissea o escriure un correu electrònic a l’adreça: odissealletres@gmail.com