Guió de cinema I


Professor: Enric Ros

Horari:

Data d’inici:

Durada: 20 hores (10 sessions).

Preu: 140 euros.

 

Descripció del curs

Una oportunitat per conèixer les tècniques d’escriptura de guions i per perdre la por a escriure històries pròpies per a la pantalla. Combinant teoria i pràctica, l’anàlisi de fragments dels grans mestres de la Història del Cinema amb la revisió dels textos escrits pels alumnes, en aquest curs aprendrem les tècniques fonamentals de l’escriptura “en imatges”. La creació del paradigma narratiu del cinema i les fórmules alternatives, com donar vida als personatges, l’escriptura dels diàlegs i les tècniques específiques com ara l’ús del flashback  o la veu en off, són algunes de les qüestions que abordarem en aquest curs d’escriptura per a la pantalla.

Objectius/ Metodologia del taller

Les sessions del taller de guió combinaran els coneixements teòrics i la visualització de fragments de pel·lícules per analitzar determinats aspectes relacionats amb l’escriptura de guions, amb la realització d’exercicis de creació per part dels alumnes. A més, al llarg del curs, el professor anirà fent el seguiment del projecte personal de guió de curtmetratge de cadascun dels alumnes, que hauran de presentar a final de curs.

Descripció de les sessions:

  • El relat cinematogràfic. La creació d’idees per a la pantalla. Exercicis de gènesi d’idees.
  • Escriure amb mètode. Com estimular la creativitat. Els nivells de significació del relat.
  • Argument, història i trama. Anàlisi de l’arc dramàtic del guió. L’estructura interna en tres actes.
  • Punts de gir, detonant i clímax. L’escaleta base. L’escaleta integral.
  • El procés de creació de personatges. Les figures de l’heroi. El protagonista i l’antagonista. Processos de creació de personatges. Relacions entre personatges.
  • El tractament: la descripció narrativa del guió.  Línies d’acció i trames secundàries. Estil i ritme. L’escriptura de cinema segons els gèneres. Mètodes narratius: relats en espiral i desarticulats.
  • L’escriptura de diàlegs. Text i subtext. La llei dels “territoris”. Llenguatges intern, social i “sagrat”.
  • L’escriptura del guió complet. Tècniques d’escriptura: del tractament al guió. La bíblia de venda. Com obrir-se pas al mercat. Storyline i pitch de venda.

Recomanacions als alumnes:

Combinar l’aprenentatge a classe, amb l’escriptura a casa de textos propis i la realització dels exercicis creatius que s’aniran proposant durant el taller.

També es recomanarà bibliografia i pel·lícules al llarg  del curs, per ampliar totes les qüestions abordades a classe.

Si vols rebre informació pots adreçar-te a la llibreria l’Odissea o escriure un correu electrònic a l’adreça: odissealletres@gmail.com