Escriure teatre


Un primer acostament al gènere dramàtic d’una forma lúdica i rigorosa on la vessant teòrica sorgirà de la pràctica i viceversa.

Professor: Gerard Vàzquez.

Horari: 

Data d’inici: 

Durada: 20 hores (10 sessions).

Preu: 140 euros.

Descripció del curs

Anatomia d’una obra teatral

Què ve després de tenir “la idea” d’escriure una obra de teatre?

Com s’escriu una peça teatral?

Per on es comença?

Quines són les eines bàsiques del dramaturg?

Curs teòric/pràctic enfocat a propiciar que l’alumne “visqui l’experiència” del procés d’escriptura d’una obra de teatre.

Partint d’un espai, una personatge, una situació o un tema ens endinsarem en la “construcció” de l’obra passant pels diferents estadis del procés de creació: Recerca, escriptura i correcció.

Aprendrem quins són els elements propis de l’escriptura dramàtica i les seves particularitats.

En un primer estadi, produirem material suggeridor i generador (en potència) de conflicte dramàtic per tal de poder triar i acotar allò del que volem escriure. Amb el material i “la idea”, ens endinsarem en el procés d’escriptura i en el posterior (i inevitable) procés de correcció del text.

Durant el curs posarem especial èmfasi, per una banda, en la gestió dels materials dramatúrgics en potència i en com convertir una informació en “acció dramàtica” o una idea “en un mecanisme teatral” i, paral·lelament, en trobar els elements propis que conformen de la teatralitat.

Si vols rebre informació pots adreçar-te a la llibreria l’Odissea o escriure un correu electrònic a l’adreça: odissealletres@gmail.com